Novinky

Rozvoj demokratické kultury ve školách

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ff0aea727bc3b32197b162e649425ad7ce47964b_uploaded_kreslici-platno-1.png

Chcete ve vaší škole podporovat rozvoj demokratické kultury? Případně chcete svou činností podpořit takovýto rozvoj jako externista? Pak by vás mohly zajímat další informace o našem aktuálním programu.

Jak na prezidentské volby?

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/7d6ec2467d4d5d9284ce660dd966051ae2bba532_uploaded_cov_volebni-neresti_3.jpg

Prezidentské volby jsou za rohem! Přemýšleli jste, jak toto téma uchopit ve výuce? Připravili jsme pro vás volební speciál plný inspirace - lekce, podklady, nástroje, tipy...

Demokratická kultura ve vzdělávání

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ff0aea727bc3b32197b162e649425ad7ce47964b_uploaded_kreslici-platno-1.png

Pokládáte si někdy otázku, jak byste mohli přispět k posilování demokracie? Pokud ano, věříme, že by pro vás mohl být zajímavou inspirací model kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy.

Demokratické kompetence v digitálním světě

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/a869b31d94275d30e26fe7741ced2b02207ec19d_uploaded_logo2.jpg

Finišujeme mezinárodní projekt pod hlavičkou Rady Evropy, kde jsme hledali způsoby jak mluvit o demokratických hodnotách v kontextu probíhající informačně technologické revoluce

Staňte se pilotní školou občanského vzdělávání

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/15f7fff1dea764a95e53327c45d4c4b13e850b42_uploaded_clip.jpg

V rámci pokusného ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách hledáme pilotní školy. Pilotáž bude probíhat na 21 školách od června 2016 po dobu následujících 2 let. Přihlašování končí již 17. května ve 20:00!

Nové učební lekce na portálu VychovakObcanstvi.cz

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/f644d594ec6539f158d2c98d1229be834bd43714_uploaded_clip.jpg

I v tomto roce se můžete těšit na lekce, které pro Vás - a společně s Vámi - připravujeme. Zaměřujeme se na aktuální témata, která rezonují v celé společnosti, a ve výuce by proto neměla chybět. Lekce publikujeme postupně a nepravidelně. Metodický portál se proto vyplatí sledovat průběžně...

Občanská angažovanost 2015 - nový výzkum

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/446e7672b95bd56b1ed52033d94906ea3ecc01c5_uploaded_clip.jpg

COV představuje unikátní výzkum, který na vzorku 3 876 dotazovaných podrobně zmapoval, jakým veřejně prospěšným aktivitám se Češi věnují ve svém volném čase. Snaží se vnést jasno do otázky, jestli se angažují vůbec, nebo naopak docela hodně. Jedním z jeho hlavních výstupů je „mapa angažovanosti“, která ukazuje, jaké skupiny a jak se zapojují do veřejného prostoru.

Seminář 4.6. v Poslanecké sněmovně

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/20591602abf3d1553e06a51d078b4df5af1030d1_uploaded_2015-05-19-12_08_24-cov_obcanska-angazovanost-2015-pdf-adobe-acrobat-pro.png

Předseda poslanecké sněmovny PČR a další vrcholní zástupci Sněmovny ve spolupráci s COV a KAS pořádají seminář "100 let české demokracie", kde bude mimo jiné představen výzkum "Občanská angažovanost 2015". Seminář proběhne 4. června od 10:30.

Nová knížka o participaci - GeoParticipace

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/a5c4c3eeca29cd845c071111278479708b9ce29d_uploaded_2015-01-14-18_05_45-fw_-geoparticipace-horakon-gmail-com-gmail.png

V Olomouci právě vyšla nová knížka: "GeoParticipace – jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?". Pod vedením Jiřího Pánka představují autoři rozdílné přístupy práce s informacemi při zapojování veřejnosti do rozhodovacího procesu. Na publikaci se podílel i Milan Hrubeš z COV.

Poslanecká sněmovna přijala usnesení na podporu OV

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/5d94115b150e96bf9257745056a1fcef60e67712_uploaded_logo3.jpg

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila usnesení na podporu občanského vzdělávání. Svým způsobem jde o historický moment, neboť poslanci poprvé jednoznačně vyjádřili podporu rozvoje systematického OV, coby nevyhnutelnou podmínku a předpoklad existence svobodného a demokratického státu.

1914 -2014: Lessons from History? Citizenship Education and Conflict Management

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/1d75a8fa89985fefadff4411ec7be2e8dcd2abc5_uploaded_webbanner_270x160_2014.jpg

Jaká je úloha občanského vzdělávání v prevenci a pro řešení konfliktů v Evropě? 100 let po vypuknutí I. Světové války se ve Vídni sejdou experti a lektoři občanského vzdělávání, aby diskutovali jednu ze základních úloh vzdělávání k demokracii a míru. COV zve srdečně všechny kolegy a přátele občanského vzdělávání na výroční NECE konferenci, tentokrát do Vídně.

Nová publikace z dílny COV

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/92c32d83833b0758a982bb9cb18fb095cf5e3aa5_uploaded_cov2014-postoje_a_potreby_ucitelu_grv-1.jpg

Výzkumná zpráva o postojích a potřebách učitelů základních a středních škol ve vztahu k začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání.

PF 2014

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/5dcd15fd6d495b1daaab6e145d0fcaff1da6e732_uploaded_cov_pf2014.jpg

Vzdělání dopřejte každému, ode všech žádejte, aby byli slušnými lidmi a bděte!

Volební neřesti a další materiály

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/7d6ec2467d4d5d9284ce660dd966051ae2bba532_uploaded_cov_volebni-neresti_3.jpg

Představujeme Vám učební pomůcky související s volbami (nejen) do poslanecké sněmovny. Jde o pět s nadsázkou zobrazených typických situací – tzv. Volebních neřestí – kterých se politici často dopouštějí...

Nové metodické příručky a publikace

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/e7b9aaaf06b70622203302546c7aa9956255884a_uploaded_2013-10-17-10_15_39-zivot-v-demokracii_-ucebni-plany-vdo_vlp-pro-druhy-stupen-zakladnich-skol-adob.png

COV vydává nové příručky z dílny Rady Evropy. Třetí a šestý svazek řady metodických materiálů pro výchovu k občanství a lidským právům obsahují řadu lekcí, výukových hodin a materiálů pro učitele i žáky druhého stupně základních škol i středoškoláky. Materiály jsou zdarma ke stažení v PDF či na tištěné na objednávku.

Občanem v EU: semináře a metodiky pro učitele

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/3311915c55574492dfe70760e726ee9e995242ca_uploaded_obrazek_zek_final_web_verze.jpg

Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády ČR nabízí učitelům středního stupně vzdělávání dvoudenní kurz doplněný inovativní metodickou podporou ke klíčovým otázkám Evropské unie. Na Moravě proběhnou kurzy již v listopadu a prosinci, v Čechách pak na jaře příštího roku. Přihlašujte se již dnes!

Argumentační fauly

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ede3c57605db53392ee4fe88d9194b730958836c_uploaded_argumentacni-fauly.png

Stručný přehled nejrozšířenějších argumentačních faulů přehledně graficky zpracovaných a rozdělených do šesti kategorií. Každý faul je stručně vysvětlen a opatřen konkrétním příkladem. Materiál je volně ke stažení ve vysokém rozlišení v barevné i černobílé variantě.

Učím s RESPEKTem: každý týden nová lekce na aktuální téma

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/8ab4bc44289ba49f328d7156a19aa97a00580969_uploaded_cov_respekt_logo.jpg

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízí COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem".

Nové publikace

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/95de58904a500f950d9d6e5672185be12ce6b200_uploaded_jak-mohou.png

COV vydal řadu publikací k podpoře občanského vzdělávání na školách. Patří mezi ně tři přeložené publikace Rady Evropy (Slovníček pojmů k občanskému vzdělávání, Charta občanského vzdělávání, a metodická příručka Vzděláváním k demokracii). Kromě toho COV vydal dvě krátké publikace vlastní produkce: Doplňující koncepci k současnému kurikulu výchovy k občanství, a analytickou sondu Občanské vzdělávání v kontextu českého školství. Publikace jsou k dispozici na konferencích COV 26.4. v Praze, 3.5. v Ostrově a 9.5. v Brně.

Politika do školy patří - 17., 19. a 20. 9. 2012

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/fd187faa4862cdf7e6102958284eb6f1f929eda9_uploaded_volbiny.jpg

Vzdělávací semináře COV pro pedagogy navazují na projekt Člověka v tísni Studentské volby 2012, organizované programem Jeden svět na školách. Kurzy jsou otevřeny všem zájemcům ze stran učitelů. Účast zdarma.

Řeš to v Řeži - mezinárodní setkání nad občanskou angažovaností 31. 5. - 3. 6. 2012

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/43c982f000862039f320104007a60c4ec8362ce4_uploaded_res-to-v-rezi.jpg

Občanská renesance v době neklidu 31. 5. - 3. 6. 2012 v Řeži u Prahy „Myslím si zkrátka a dobře, že obětavci, pociťující odpovědnost za celý svět a znovu a znovu se vrhající za jeho posměchu do svých donkichotských dobrodružství, by si měli umět – v zájmu obecném i svém – dělat legraci sami ze sebe.“ (V. Havel)

KONFERENCE 2012: České děti a angažovanost. Prospěch: dostatečný.

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ac6249ea2b7beff4f997d1070a475bb1ab9750bc_uploaded_konference2.png

Jaké dnes potřebujeme občanské vzdělávání v ČR? Jak naučit žáky, že mají nejen práva, ale i povinnosti? To jsou témata tří konferencí, které pořádá COV ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení v dubnu a květnu v Praze, Brně, a Ostrově u Karlových Varů. Účast v panelových diskusích přislíbili Jan Sokol, Ondřej Liška, Anna Putnová, a Marcel Chládek. Na devíti workshopech představíme nové metodické materiály a postupy pro rozvoj aktivního občanství v každodenní výuce.

Projekt Výchova k občanství vstupuje do další fáze

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/3337d8c591d6b50e769c39938e761523ed15d025_uploaded_novinka_obr2.jpg

Se začátkem nového školního roku začíná i další etapa projektu Výchova k občanství realizovaného na bezmála čtyřiceti školách v celé ČR. Učitelé v rámci ní zužitkují dovednosti z jarních kurzů. Mohou se při tom těšit i na další odbornou a metodickou podporu ze strany COV.

Učitelé se seznámili s novou koncepcí výchovy k občanství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/d16c476681fcc01c9f4bc4f0706dbbf309e7bda1_uploaded_dsc_0032.JPG

Občanská témata, která nejsou dostatečně pokryta v Rámcových vzdělávacích programech; metodické a didaktické postupy vhodné k rozvíjení dovedností a postojů, ve kterých žáci našich škol podle mezinárodních výzkumů zaostávají; řada materiálů a modelových lekcí použitelných pro různé oblasti občanské výchovy. To vše nabízel kurz Výchova k občanství, jehož významnou část absolvovalo téměř 80 učitelů základních a středních škol ze všech krajů České republiky.

COV hostilo mezinárodní workshop

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/5c49631acdfe7c0c96f3b695baa118584a089f1e_uploaded_dsc_0022.JPG

Dílna o využití moderních komunikačních technologií v občanském vzdělávání se uskutečnila v dubnu 2011 v Brně. Workshop s účastí více než čtyřiceti odborníků ze šestnácti zemí pořádala Evropská síť občanského vzdělávání (Networking European Citizenship Education, NECE) ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání.

Kurz Výchovy k občanství pro učitele odstartoval

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/edd637f2d50692d40f524c8e495051111d047d23_uploaded_dsc_0113.JPG

První učitelé občanské výchovy a příbuzných humanitních oborů ochutnali koncepci výchovy k občanství připravenou Centrem občanského vzdělávání.

Je třeba dobrovolnictví více materializovat?

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/d32a1e8c6e46d974e4198310417a75b8c7d43d9c_uploaded_dsc_1141.JPG

Nad touto a dalšími otázkami se zamýšleli panelisté večera Husa klubu s tématem Dobrovolnictví aneb Jak měnit věci kolem sebe?

Kurz občanské výchovy pro učitele téměř hotov

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/b049a5a9b6a4b9e23bb299c7b4e95f91da13de03_uploaded_dsc_0054.JPG

Řešitelský tým COV spolu s koordinátory ze všech krajů ČR promýšlel jednotlivé bloky a tématické moduly kurzu pro občanskáře. Třetí workshop se uskutečnil 10.-12. prosince v Plzni.

S frustrací se dá pracovat

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/7c51b48913cfc5dc3f062e13ae13a78f525a5b95_uploaded_municz.jpg

"Politika je taková, jaká je, protože se o ni lidé nestarají", říká ředitel COV Ondřej Matějka v měsíčníku muni.cz

"A kdepak máme ty demokraty?" ptá se časopis Eurokampus

Prosincové číslo časopisu Eurocampus přineslo na straně 8 článek o COV.

Druhá dílna projektu Výchova k občanství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ee5a905bdb11cb6ca74586d5bb7a9bfa6cd3b556_uploaded_dsc_0415.JPG

Druhá dílna týmu Centra občanského vzdělávání a krajských koordinátorů proběhla v posledním listopadovém víkendu v Novém Městě na Moravě. Kromě přípravy programů k jednotlivým modulům kurzu pro učitele účastníci diskutovali např. o využití metody transakční analýzy.

Brněnská televize přinesla rozhovor o COV

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/431cde20faba7a78896a243e82d1e460712f8f05_uploaded_b-tv_screenshot.jpg

Tomáš Protivínský a Jaroslav Petřík byli hosty pořadu Vlna z Brna, který odvysílala Brněnská televize 26. listopadu 2010.