Novinky

Staňte se pilotní školou občanského vzdělávání

5.5.2016

V rámci pokusného ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách hledáme pilotní školy. Pilotáž bude probíhat na 21 školách od června 2016 po dobu následujících 2 let. Přihlašování končí již 17. května ve 20:00!

 

Pilotáž systémové podpory OV na školách

červen 2016 – červen 2018

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování Soustavné podpory občanského vzdělávání na školách,
do kterého se nyní může přihlásit i vaše škola!

O co v pilotáži půjde?

 • O rozvoj občanských kompetencí žáků. O efektivní zavádění systémové podpory občanského vzdělávání (dále jen OV) na školách.
 • Nejde o běžný projekt, ale o mimořádnou příležitost společně přemýšlet a zkoušet nástroje osvědčené (žákovské parlamenty) i nové (tzv. koordinátor OV).

Jaké školy se mohou přihlásit?

 • Všechny, které mají chuť se zabývat občanským vzděláváním.
 • Ze všech krajů, všech stupňů, typů, druhů, velikostí, s různou mírou zkušeností s občanským vzděláváním.

Co pilotáž přinese vaší škole?

 • Rozvoj kvalitně fungujícího žákovského parlamentu a zavedení dalších nástrojů OV.
 • Zvýšení profesní kvalifikace celého pedagogického sboru (formou DVPP, viz níže).
 • Finanční ohodnocení pro ředitele/zástupce vedení a koordinátora OV.

Co je potřeba udělat, abyste se stali pilotní školou?

 • Zapojit do pilotáže ředitele/zástupce vedení a člověka, který ve škole řeší/bude řešit OV.
 • Ověřit, že obě tyto osoby mohou přijet na úvodní setkání škol 2. – 4. 6. (viz níže).
 • Vyplnit včas online přihlášku, kde se dozvíte další informace.
 • Přihlašování do pilotáže bude uzavřeno již 17. 5. 2016 ve 20:00!


Rámcový harmonogram pilotáže

2. – 4. 6. 2016 1x setkání zapojených škol (ředitel + koordinátor OV)
Školní rok 2016/17    Realizace činnosti žákovského parlamentu
1x jednodenní školení koordinátora OV
1x tříhodinové školení pedag. sboru ve škole (žákovský parlament)
1x podpora koordinátora OV formou mentoringu
1x dvoudenní setkání zapojených škol (ředitel + koordinátor OV)
Školní rok 2017/18
Realizace činnosti žákovského parlamentu a OV
2x konzultace s koordinátorem a ředitelem ve škole na téma další možnosti občanského vzdělávání
1x jednodenní setkání pro koordinátory OV z dalších škol
1x třídenní setkání zapojených škol (ředitel + koordinátor OV)


Realizátorem pokusného ověřování je Národní ústav pro vzdělávání; odbornými a metodickými garanty jsou Centrum občanského vzdělávání FHS UK a CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. Kompletní text vyhlášení k dispozici na webu MŠMT.