Participativní metody

www.participativnimetody.cz

Podpůrný nástroj a otevřený participativní prostor. Jeho hlavní část tvoří dvě desítky participativních metod práce s veřejností (PM), které prakticky popisuje a kategorizuje. Nabízíme vám tak prostor k diskuzi, sdílení zkušeností i inspirace. Tyto praktické složky doplňujeme teoretickou obhajobou participace v deliberativní demokracii.

 

PM_445.png 

 

Cílem webového portálu je zvýšení vědomostí a dovedností vedoucích představitelů místních samospráv a občanských sdružení v metodách participativní demokracie a sdílení příkladů dobré praxe.

Poskytnutí podpory místním iniciativám – inspirací příkladem, nabídkou konkrétních metod a možností zapojit se. 

Mezi zpracované metody patří:

 • Open Space
 • Veřejné projednání
 • World Café
 • Den otevřených dveří
 • Plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství
 • Pracovní skupina
 • Interaktivní výstava
 • Tvorba vize komunity
 • Scénáře budoucnosti
 • Kulatý stůl
 • Občanská porota
 • Plánovací buňka
 • Future Search Conference
 • Metody mapování veřejných prostranství a území
 • Charrette
 • Delphi
 • Konsenzuální konference
 • Deliberativní hlasování
 • Focus Group
 • Panel expertů

 

K tématu se můžete dále podívat na Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, který vydalo Ministerstvo vnitra v roce 2010.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ondřej Horák
horak@obcanskevzdelavani.cz

rbs_logo_M.jpg