Akce

Seminář 4.6. v Poslanecké sněmovně

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/20591602abf3d1553e06a51d078b4df5af1030d1_uploaded_2015-05-19-12_08_24-cov_obcanska-angazovanost-2015-pdf-adobe-acrobat-pro.png

Předseda poslanecké sněmovny PČR a další vrcholní zástupci Sněmovny ve spolupráci s COV a KAS pořádají seminář "100 let české demokracie", kde bude mimo jiné představen výzkum "Občanská angažovanost 2015". Seminář proběhne 4. června od 10:30.

Seminář pro pedagogy 6.2. v centru DOX

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/c050a9cc2ff44cc66cff7e99b36d21fdd3860a66_uploaded_2015-01-14-18_28_36-fwd_-dox-_-pedagogicky-workshop-mapovani-spolecenskych-stereotypu-iv-horako.png

Zveme vás na seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ k mapování společenských stereotypů, který povedeme společně s lektory z Centra současného umění DOX. Proběhne 6. února od 10:00 do 15:00 jako součást výstavy Mody demokracie.

1914 -2014: Lessons from History? Citizenship Education and Conflict Management

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/1d75a8fa89985fefadff4411ec7be2e8dcd2abc5_uploaded_webbanner_270x160_2014.jpg

Jaká je úloha občanského vzdělávání v prevenci a pro řešení konfliktů v Evropě? 100 let po vypuknutí I. Světové války se ve Vídni sejdou experti a lektoři občanského vzdělávání, aby diskutovali jednu ze základních úloh vzdělávání k demokracii a míru. COV zve srdečně všechny kolegy a přátele občanského vzdělávání na výroční NECE konferenci, tentokrát do Vídně.

Debata o současném pojetí vzdělávání

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/da4142fb0dced2f9716830d52ff19c933395c754_uploaded_plakat-setkani-praha-nahled.jpg

HUBERTUS VON SCHOENEBECK Přední představitel tzv. antipedagogiky výjimečně zavítá do České republiky. Dovolujeme si Vás pozvat na komorní diskusní večer, kde se chceme společně s dalšími hosty a diváky kriticky zamýšlet nad stávajícím pojetím formálního vzdělávání v České republice prizmatem evropských humanistických tradic. Názory pana Schoenebecka jsou leckdy provokativní a nonkonformní, nicméně vždy nutí k přemýšlení o filosofii výchovy a vzdělávání a jsou zajímavou alternativou k hlavním myšlenkovým proudům.

Občanem v EU: semináře a metodiky pro učitele

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/3311915c55574492dfe70760e726ee9e995242ca_uploaded_obrazek_zek_final_web_verze.jpg

Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády ČR nabízí učitelům středního stupně vzdělávání dvoudenní kurz doplněný inovativní metodickou podporou ke klíčovým otázkám Evropské unie. Na Moravě proběhnou kurzy již v listopadu a prosinci, v Čechách pak na jaře příštího roku. Přihlašujte se již dnes!

Politika do školy patří - 17., 19. a 20. 9. 2012

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/fd187faa4862cdf7e6102958284eb6f1f929eda9_uploaded_volbiny.jpg

Vzdělávací semináře COV pro pedagogy navazují na projekt Člověka v tísni Studentské volby 2012, organizované programem Jeden svět na školách. Kurzy jsou otevřeny všem zájemcům ze stran učitelů. Účast zdarma.

Řeš to v Řeži - mezinárodní setkání nad občanskou angažovaností 31. 5. - 3. 6. 2012

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/43c982f000862039f320104007a60c4ec8362ce4_uploaded_res-to-v-rezi.jpg

Občanská renesance v době neklidu 31. 5. - 3. 6. 2012 v Řeži u Prahy „Myslím si zkrátka a dobře, že obětavci, pociťující odpovědnost za celý svět a znovu a znovu se vrhající za jeho posměchu do svých donkichotských dobrodružství, by si měli umět – v zájmu obecném i svém – dělat legraci sami ze sebe.“ (V. Havel)

KONFERENCE 2012: České děti a angažovanost. Prospěch: dostatečný.

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ac6249ea2b7beff4f997d1070a475bb1ab9750bc_uploaded_konference2.png

Jaké dnes potřebujeme občanské vzdělávání v ČR? Jak naučit žáky, že mají nejen práva, ale i povinnosti? To jsou témata tří konferencí, které pořádá COV ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení v dubnu a květnu v Praze, Brně, a Ostrově u Karlových Varů. Účast v panelových diskusích přislíbili Jan Sokol, Ondřej Liška, Anna Putnová, a Marcel Chládek. Na devíti workshopech představíme nové metodické materiály a postupy pro rozvoj aktivního občanství v každodenní výuce.

Učitelé se seznámili s novou koncepcí výchovy k občanství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/d16c476681fcc01c9f4bc4f0706dbbf309e7bda1_uploaded_dsc_0032.JPG

Občanská témata, která nejsou dostatečně pokryta v Rámcových vzdělávacích programech; metodické a didaktické postupy vhodné k rozvíjení dovedností a postojů, ve kterých žáci našich škol podle mezinárodních výzkumů zaostávají; řada materiálů a modelových lekcí použitelných pro různé oblasti občanské výchovy. To vše nabízel kurz Výchova k občanství, jehož významnou část absolvovalo téměř 80 učitelů základních a středních škol ze všech krajů České republiky.

COV hostilo mezinárodní workshop

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/5c49631acdfe7c0c96f3b695baa118584a089f1e_uploaded_dsc_0022.JPG

Dílna o využití moderních komunikačních technologií v občanském vzdělávání se uskutečnila v dubnu 2011 v Brně. Workshop s účastí více než čtyřiceti odborníků ze šestnácti zemí pořádala Evropská síť občanského vzdělávání (Networking European Citizenship Education, NECE) ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání.

Kurz Výchovy k občanství pro učitele odstartoval

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/edd637f2d50692d40f524c8e495051111d047d23_uploaded_dsc_0113.JPG

První učitelé občanské výchovy a příbuzných humanitních oborů ochutnali koncepci výchovy k občanství připravenou Centrem občanského vzdělávání.

Je třeba dobrovolnictví více materializovat?

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/d32a1e8c6e46d974e4198310417a75b8c7d43d9c_uploaded_dsc_1141.JPG

Nad touto a dalšími otázkami se zamýšleli panelisté večera Husa klubu s tématem Dobrovolnictví aneb Jak měnit věci kolem sebe?

Kurz občanské výchovy pro učitele téměř hotov

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/b049a5a9b6a4b9e23bb299c7b4e95f91da13de03_uploaded_dsc_0054.JPG

Řešitelský tým COV spolu s koordinátory ze všech krajů ČR promýšlel jednotlivé bloky a tématické moduly kurzu pro občanskáře. Třetí workshop se uskutečnil 10.-12. prosince v Plzni.

Druhá dílna projektu Výchova k občanství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ee5a905bdb11cb6ca74586d5bb7a9bfa6cd3b556_uploaded_dsc_0415.JPG

Druhá dílna týmu Centra občanského vzdělávání a krajských koordinátorů proběhla v posledním listopadovém víkendu v Novém Městě na Moravě. Kromě přípravy programů k jednotlivým modulům kurzu pro učitele účastníci diskutovali např. o využití metody transakční analýzy.

Kulatý stůl COV 2010

Na sv. Martina 2010 uspořádalo Centrum občanského vzdělávání v Praze kulatý stůl se zástupci neziskového sektoru a MŠMT, který zhodnotil dosavadní pokrok na poli občanského vzdělávání. Účastníci kulatého stolu se seznámili a upozornili na systémové překážky znesnadňující další rozvoj občanského vzdělávání v ČR.

První dílna projektu Výchova k občanství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/8f0bdeb1899c750e705faaeb02c00bfb8cf9e93f_uploaded_008_cov_seminar_i.jpg

Koordinátoři občanského vzdělávání ze všech krajů České republiky se sešli v polovině října 2010 na první dílně, na které společně definovali témata občanského vzdělávání a diskutovali o náplni kurzu pro učitele základních a středních škol.