Akce

Kulatý stůl COV 2010

12.11.2010

Na sv. Martina 2010 uspořádalo Centrum občanského vzdělávání v Praze kulatý stůl se zástupci neziskového sektoru a MŠMT, který zhodnotil dosavadní pokrok na poli občanského vzdělávání. Účastníci kulatého stolu se seznámili a upozornili na systémové překážky znesnadňující další rozvoj občanského vzdělávání v ČR.

Kulatý stůl COV navázal na iniciativu neformální skupiny neziskových organizací působících na poli občanského vzdělávání, která 3. dubna 2009 vydala Prohlášení na podporu výchovy k občanství v ČR. Z devíti bodů Prohlášení se dá šest považovat za splněné nebo na dobré cestě ke splnění; ve zbývajících třech bodech ovšem k výraznému pokroku nedošlo. Přestože občanské vzdělávání je průřezovým tématem Rámcových vzdělávacích plánů, na MŠMT schází člověk nebo skupina, která by se mu soustavně věnovala. Neexistují ani dotační programy pro podporu občanského vzdělávání ani na školách, ani ve veřejné sféře.

Centrum občanského vzdělávání představilo projekt Výchova k občanství, který umožní téměř osmdesáti učitelům čtyřiceti gymnázií a středních a základních škol absolvovat specializovaný kurz výuky občanství. Náplň tohoto kurzu vychází z obsáhlé analýzy stavu občanského vzdělávání na českých školách, jejíž předběžné závěry prezentoval analytik COV Tomáš Protivínský.

Ambicí Centra občanského vzdělávání je zastřešit a kategorizovat nepřeberné množství dílčích aktivit, které v oblasti občanského vzdělávání v ČR organizují nevládní neziskové organizace. Kulatý stůl poskytl platformu pro vzájemnou komunikaci mezi těmito organizacemi a COV.

Výstupy Kulatého stolu jsou ke stažení zde.