Výchova k demokracii a lidským právům

VDO-VLP-RE-450.png

Oddělení vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům Rady Evropy - Division for Citizenship and Human Rights Education.

„Výchova k demokratickému občanství“ zahrnuje výchovu, vzdělávání, poskytování informací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, dovednosti, pochopení a utvářejí jejich postoje a chování s cílem umožnit jim vykonávat a hájit svá demokratická práva a povinnosti ve společnosti, vážit si rozmanitosti, hrát aktivní roli v demokratickém životě, podporovat a chránit demokracii a vládu práva.

„Výchova k lidským právům“ znamená výchovu, vzdělávání, poskytování informací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, schopnosti a pochopení a utvářejí jejich postoje a chování, aby mohli spoluvytvářet a chránit univerzální kulturu lidských práv ve společnosti, s ohledem na prosazování a podporu lidských práv a základních svobod.

Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům (VDO/VLP) spolu úzce souvisejí a vzájemně se podporují. Jejich cíle a používané postupy jsou stejné, rozdíl spočívá v jejich zaměření a obsahu. Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje zejména na demokratická práva a odpovědnosti a na aktivní účast v občanské, politické, sociální, ekonomické, právní a kulturní sféře, zatímco výchova k lidským právům souvisí s širším spektrem lidských práv a základních svobod ve všech aspektech lidského života.


GETT.png

Plakáty k výchově k demokracii a lidským právům Rady Evropy můžete stáhnout ZDE

V České republice je možné se při implementaci strategií Rady Evropy opírat o poslední výsledky výzkumů v oblasti participace mladých lidí a zájmu žáků a mladých lidí o politiku (PIDOP + Vybrané výsledky vyzkumů).

Na Evropské úrovni se agendou VDO/VLP zabývá Evropské Wergeland Centrum v Oslu (ZDE), které je Evropským informačním centrem v oblasti vzdělávání k  mezikulturnímu porozumění, lidským právům a demokratickému občanství. Evropské Wergeland Centrum staví na inovativní spolupráci mezi Norskem a Radou Evropy.

Oddělení vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům Rady nabízí materiály k podpoře a rozvoji občanského vzdělávání v členských zemích. Patří mezi ně publi­kace o demokratickém řízení škol, realizaci občanského vzdělávání jako průřezového tématu nebo vztazích škol a univerzit s komunitami. Šest metodických příruček pro učitele Centrum občanského vzdělávání překládá a nabízí na svých strán­kách. Vzdělávací program se zaměří na představení čtyř klíčových svazků z řady Rady Evropy, které byly přeloženy pro české pedagogy. Kompletní nabídka publikací Rady Evropy pro pedagogy, ředitele a odbornou veřejnost naleznete ZDE.

Nově přeložené publikace Rady Evropy v roce 2013 (nevysázeno,bez grafických úprav):

Nove-knihy-450.png

Partnerská spolupráce mezi školami, komunitami a univerzitami vedoucí k udržitelné demokracii: Výchovak demokratickému občanství v Evropě a ve Spojených státech amerických. Rada Evropy, 2010

KE STAŽENÍ ZDE

Strategická podpora určená osobám odpovědným za politická rozhodnutí: strategický nástroj pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům.
Rada Evropy 2010

KE STAŽENÍ ZDE

 

 Zapis_440.jpg

  Zápis z konference Vzděláváním k demokracii 

Senát PČR 10. 11. 2013

 

msmt_logo_200px.jpg