Odborné studie

Jak na volby?

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/7d6ec2467d4d5d9284ce660dd966051ae2bba532_uploaded_cov_volebni-neresti_3.jpg

Volby jsou za rohem! Přemýšleli jste, jak toto téma uchopit ve výuce? Připravili jsme pro vás volební speciál plný inspirace - lekce, podklady, nástroje, tipy...

Občanská angažovanost 2015 - nový výzkum

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/446e7672b95bd56b1ed52033d94906ea3ecc01c5_uploaded_clip.jpg

COV představuje unikátní výzkum, který na vzorku 3 876 dotazovaných podrobně zmapoval, jakým veřejně prospěšným aktivitám se Češi věnují ve svém volném čase. Snaží se vnést jasno do otázky, jestli se angažují vůbec, nebo naopak docela hodně. Jedním z jeho hlavních výstupů je „mapa angažovanosti“, která ukazuje, jaké skupiny a jak se zapojují do veřejného prostoru.

Psychologické základy aktivního občanství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/34567173645913a44f0db61f893dd001f1e561fd_uploaded_stranky-z-rsa_beyond-big-society.jpg

Britský think-tank RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) vypracoval odbornou studii, kde autoři hledají motivy k aktivnímu občanskému jednání na základě současných psychologických výzkumů Roberta Kegana a Ronalda Heifetze.

Jak se školy s nejlepšími výsledky dostaly na vrchol

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/b7c985ae345dd17fde0fe60b72b8e6f00f5b6f0a_uploaded_mckinsey_school_systems.jpg

Poslední studie z řady publikovaných prací věnovaných vzdělávání od společnosti McKinsey, která působí jako profesionální poradce pro mnohé firmy, instituce a vlády v oblastech sociálních inovací, zdraví, vzdělávání a ekonomického rozvoje. Tato studie se zaměřila na to, co mají společného nejlepší školy na světě a jak této pozice dosáhly. Autoři poukazují na to, že přes značný nárůst prostředků v sektoru vzdělávání a školství a mnoho snah o reformu, výsledky ve vzdělávácí oblasti mnoha škol se za posledních nekolik desetiletí změnily jen minimálně nebo vůbec. Jenom málo z realizovaných reforem (například zvyšování autonomie škol a redukce počtu žáků ve třídě) přineslo požadované výsledky.

Vlastencem za každou cenu?

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/f383a9f2d5e1035544920b32aee92a014bbc6606_uploaded_cem334e41_hokej306.JPG

Studie dvou amerických autorů zkoumá různá pojetí vlastenectví. Vysvětluje rozdíl mezi bezpodmínečnou podporou státu bez ohledu na jeho politiku a vlastenectvím podmíněným, které vychází z poznání hodnot, na kterých stát stojí, a kritického zhodnocení, zda tyto hodnoty naplňuje. Studie identifikuje faktory, které ovlivňují občany v příklonu k jedné nebo druhé variantě vlastenectví.

Meze politické účinnosti: vzdělávání občanů pro demokratickou společnost

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/4e692bde383ea474c70e7ec4131893561c4c71ef_uploaded_kspolitical_efficacy-1.jpg

"Můžete to zkusit a měnit věci, ale v podstatě se budete jen cítit špatně, že se o něco pokoušíte. Oni ani nechtěli slyšet, co jsem říkal. Nezajímá je to.“

Jaký je rozdíl? Mapování výstupů občanské participace

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/1a2bb3b9ba8467230e3601c179d7e84bc7ddb876_uploaded_so_what_difference_does_it_make.jpg

Studie Centra vývoje a výzkumu občanství (Development Reseach Centre on Citizenship) byla publikována v rámci desetiletého výzkumu občanské participace ve více než 20 zemích světa a odpovídá na otázku, zdali občanská participace vede ke konkrétním změnám na úrovni jednotlivce i státu.

Participativní občanství v Evropské unii

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/6499404902771cbef82da16dd0a8e5d9947d880b_uploaded_hoskins-b-et-al-2012-conitute-of-education-report-1-1.jpg

Studie vedená dr. Bryony Hoskins ze Southamptonské univerzity se zabývala způsoby a rozsahem, jak se lidé v Evropě aktivně podílejí na životě společnosti, komunity a politiky, a zároveň také usilovala o nalezení faktorů, které jim v tom brání. Výsledky potvrdily vzájemnou souvislost mezi participativním občanstvím, ekonomickou konkurenceschopností a sociální kohezí.