Odborné studie

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/34567173645913a44f0db61f893dd001f1e561fd_uploaded_stranky-z-rsa_beyond-big-society.jpg

Psychologické základy aktivního občanství

9.5.2013

Britský think-tank RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) vypracoval odbornou studii, kde autoři hledají motivy k aktivnímu občanskému jednání na základě současných psychologických výzkumů Roberta Kegana a Ronalda Heifetze.

Autoři vychází z díla profesora Harvardské univerzity Roberta Kegana a podrobují odborné kritice britský vládní program BIG SOCIETY

Studie rozebírá hlavní motivy, které vedou k rozvoji kompetencí aktivního občanství, které RSA vymezuje jako autonomii, odpovědnost a solidaritu. Kriticky nahlíží na technická řešení aktuální socio-ekonomické situace ve Velké Británii a na základě teorie profesora Heifetze upozorňuje na to, že největší chybou, které se dopouštíme je aplikace technických řešení na adaptivní výzvy.

Důležitým aspektem pro vývoj osobnosti k aktivnímu občanství je vnitřní posun ze stádia socializované mysli k sebe-tvůrčí mysli, která je schopná vnitřněkorigující kontinuální reflexe.   

Studie je ke stažení na stránkách RSA.