Novinky

Občanská angažovanost 2015 - nový výzkum

4.6.2015

COV představuje unikátní výzkum, který na vzorku 3 876 dotazovaných podrobně zmapoval, jakým veřejně prospěšným aktivitám se Češi věnují ve svém volném čase. Snaží se vnést jasno do otázky, jestli se angažují vůbec, nebo naopak docela hodně. Jedním z jeho hlavních výstupů je „mapa angažovanosti“, která ukazuje, jaké skupiny a jak se zapojují do veřejného prostoru.

Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Tisková zpráva k výzkumu a ke kampani 100 let české demokracie.

Aktuální podoba programu 100 let české demokracie.

 

Výsledky výzkumu tvoří zásadní podklad zejména pro vzdělávání. Využít ho budou moct NNO, státní zpráva i další vzdělávací instituce. Na pozdim tohoto roku jsou plánovány semináře pro NNO, kde se bude s výsledky výzkumu a jejich použití v praxi - především při zacílení nových projektů - dále pracovat. Plánujeme i vydání dalších, podrobnějších zpráv zaměřených na konkrétní segmenty občanů.

V případě zájmu o další informace či o konkrétní data kontaktujte autory výzkumu - viz zprávy výše.