Akce

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ecceb7b9015f4637585f163679da055e5a543fb0_uploaded_strip_05_dospeli_netusi.jpg

Debata o současném pojetí vzdělávání

2.11.2012

HUBERTUS VON SCHOENEBECK Přední představitel tzv. antipedagogiky výjimečně zavítá do České republiky. Dovolujeme si Vás pozvat na komorní diskusní večer, kde se chceme společně s dalšími hosty a diváky kriticky zamýšlet nad stávajícím pojetím formálního vzdělávání v České republice prizmatem evropských humanistických tradic. Názory pana Schoenebecka jsou leckdy provokativní a nonkonformní, nicméně vždy nutí k přemýšlení o filosofii výchovy a vzdělávání a jsou zajímavou alternativou k hlavním myšlenkovým proudům.

 Klíčová otázka zní, jak je možné za stávajícího diskurzu ve vzdělávání zařadit humanistický ideál kultivace osobnosti dítěte jako rovnocenný koncept

Ve společném rozhovoru s Hubertusem von Schoenebeckem, profesorem Karlem Rýdlem a publikem budeme hovořit a uvažovat o výchově, vzdělávání a antipedagogice z pohledu současnosti.

        Jak vidí svou původní teorii amikace v době dnešního ekonomického pragmatismu a redukcionismu cílů vzdělávání ve prospěch uplatnitelnosti na trhu práce?

Než-li Hubertus von Schoenebeck vypracoval vlastní pojetí antipedagogiky, působil řadu let jako učitel na základní škole. Odtud čerpal řadu cenných zkušeností, které často ve svém díle popisuje. Základním pojmem jeho pedagogického názoru je tzv. amikace, jejímž východiskem je přátelský a partnerský přístup k dítěti.

RYDL_HUBERTUS1.jpg 
prof. Rýdl a Hubertus von Schoenebeck (2005)

 

Pondělí 12. listopadu 2012 od 18.30  (vstup zdarma)

Divadlo Kampa, Malá Strana, Nosticova 634/2a, Praha 1

 

plakat setkani praha NAHLED430.jpg