Akce

Učitelé se seznámili s novou koncepcí výchovy k občanství

9.5.2011

Občanská témata, která nejsou dostatečně pokryta v Rámcových vzdělávacích programech; metodické a didaktické postupy vhodné k rozvíjení dovedností a postojů, ve kterých žáci našich škol podle mezinárodních výzkumů zaostávají; řada materiálů a modelových lekcí použitelných pro různé oblasti občanské výchovy. To vše nabízel kurz Výchova k občanství, jehož významnou část absolvovalo téměř 80 učitelů základních a středních škol ze všech krajů České republiky.

Kurz je součástí projektu Výchova k občanství, který realizuje Centrum občanského vzdělávání s finanční podporou ESF a MŠMT. Učitelé občanské výchovy a humanitních oborů základních a středních škol v této fázi kurzu dostali teoretickou průpravu pro zkvalitnění výuky občanských témat ve svých předmětech. Důsledně se také seznámili s oblastmi, které Rámcové vzdělávací programy pro různé stupně školství pokrývají nedostatečně nebo nekonzistentně. Například téma dobrovolnictví je v nich zcela opominuto, přestožeje jedním ze základních stavebních kamenů sociální solidarity v demokratické společnosti. Výsledky mezinárodního výzkumu ICCS (International Civic and Citizenship Study) přitom zřetelně ukazují, že právě v oblasti dobrovolnictví mají naše děti zásadní nedostatky.

V reakci na výsledky studie ICCS se kurz Výchova k občanství zaměřil především na posílení metodických postupů k rozvoji občanských dovedností a postojů. Studie totiž ukázala, že zatímco děti mají lehce nadprůměrné znalosti občanských témat, k volbám se jich chystá pouhá polovina, což je výrazně méně než v osmatřiceti ostatních zemích zahrnutých do výzkumu (průměr je 81 %). U všech sedmi sledovaných aktivit občanské participace je zapojení českých žáků prokazatelně nižší oproti mezinárodnímu průměru.

S využitím nově získaných vědomostí učitelé nyní sestavují své tématické plány pro příští školní rok, ve kterých se zaměří na ta občanská témata, která je třeba na jejich školách a v jejich regionech posílit. V příštím školním roce tyto tématické plány implementují a na portálu projektu budou sdílet nejen své zkušenosti, ale i konkrétní učební jednotky, které budou moci použít i další učitelé. Pro tuto další fázi kurzu Výchova k občanství budou mít učitelé k dispozici komplexní podporu odborných lektorů Centra občanského vzdělávání.

Fotografie ze všech kurzů a oblastí naleznete na facebooku COV.

OPVK_web.JPG