Akce

První dílna projektu Výchova k občanství

18.10.2010

Koordinátoři občanského vzdělávání ze všech krajů České republiky se sešli v polovině října 2010 na první dílně, na které společně definovali témata občanského vzdělávání a diskutovali o náplni kurzu pro učitele základních a středních škol.

Dílna se konala v Brně od pátku 15. října do neděle 17. října. Zúčastnilo se jí dvanáct krajských koordinátorů Centra občanského vzdělávání působících ve všech třinácti krajích ČR, šest členů týmu COV a dva lektoři COV. Jednalo se o první příležitost k osobnímu setkání všech členů týmu projektu Výchova k občanství a pomyslné ustavení celonárodní sítě pro podporu občanského vzdělávání.

Po vzájemném seznámení se, ujasnění časového harmonogramu projektu a náplně další činnosti krajských koordinátorů účastníci společně formulovali a hierarchizovali cíle občanského vzdělávání na školách. Revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP) odhalila terminologický nesoulad v oblasti občanského vzdělávání a neprovázanost RVP pro základní vzdělávání, střední odborné vzdělávání a gymnázia. Účastníci se tedy pokusili definovat rozdíly v rozsahu občanského vzdělávání na jednotlivých stupních.

Jelikož jak krajští koordinátoři, tak i účastníci týmu COV působí i v jiných organizacích působících na poli občanského vzdělávání, představili si vzájemně činnost těchto sdružení, včetně výstupů a publikací. Důležitou částí programu byla diskuse o zamýšlených tématech (modulech) kurzu občanského vzdělávání pro učitele základních a středních škol, který bude konečným výstupem této a dalších dvou navazujících dílen. K jednotlivým tématům formulovali nosné myšlenky a v závěru se dohodli, kdo která témata zpracuje pro příští setkání.

Záznam pracovních výstupů z první dílny koordinátorů je ke stažení zde.

OPVK_web.JPG