Akce

Řeš to v Řeži - mezinárodní setkání nad občanskou angažovaností 31. 5. - 3. 6. 2012

11.5.2012

Občanská renesance v době neklidu 31. 5. - 3. 6. 2012 v Řeži u Prahy „Myslím si zkrátka a dobře, že obětavci, pociťující odpovědnost za celý svět a znovu a znovu se vrhající za jeho posměchu do svých donkichotských dobrodružství, by si měli umět – v zájmu obecném i svém – dělat legraci sami ze sebe.“ (V. Havel)

Drazí a milí kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní setkání na prahu léta do Řeže u Prahy. Setkání proběhne s představiteli významných občanských sdružení, iniciativ, umělců, filozofů, univerzitních odborníků a zahraničních expertů, kteří se zabývají rozvojem aktivního zapojení občanů do veřejného dění.

Přijeďte se inspirovat ze zahraničí. Přemýšlet z jiných úhlů pohledu. Diskutovat aktuální témata. Sdílet zkušenosti a ideje. Hledat alternativní způsoby. Učit se od ostatních. Objevovat nové trendy. Nasát nové síly. Utéct z každodennosti do Řeže. Poslouchat, dívat se a dobře se bavit.

HARMONOGRAM V KOSTCE:

- Čtvrtek 31. 5. večer: zahájení a přednáška Milana Valacha; poté večerní posezení nad filozofickou dimenzí aktivismus s kávou, čajem či masalou na břehu Vltavy.

- Pátek 1. 6. - zahraniční hosté, interaktivní workshopy, panelová diskuze; večer Džem theater (improvizační show) a dobré francouzské víno.

- Sobota 2. 6. - pestrý mix praktických námětových dílen po celý den vedený lektory z praxe; večer koncert a malé pivovary.

- Neděle 3. 6. dopoledne - Jaroslav Achab Haidler a uzavření akce.

- Po celou dobu: Pro osvěžení volných chvil petanque, tenis či procházky v malebném okolí řeky...

 

Bližší informace o akci včetně detailního programu setkání naleznete v pozvánce.

Program akce v kostce ke stažení: česky či anglicky.