Akce

Druhá dílna projektu Výchova k občanství

29.11.2010

Druhá dílna týmu Centra občanského vzdělávání a krajských koordinátorů proběhla v posledním listopadovém víkendu v Novém Městě na Moravě. Kromě přípravy programů k jednotlivým modulům kurzu pro učitele účastníci diskutovali např. o využití metody transakční analýzy.

Páteční večer byl věnován výměně zkušeností při zajišťování škol účastnících se projektu. Vynořila se řada obav a bylo třeba vyjasnit celou řadu otázek, včetně skladby jednotlivých lekcí kurzu, odborného zajištění modulů atp. Z diskuse vyplynulo především to, že „kurz“ pro učitele nebude ani tak kurzem jako spíše sérií dílen postavených na kooperaci a společné kreativitě.

Velkým přínosem druhé dílny byly vstupy prof. Vladimíra Smékala, psychologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a člena týmu COV. Nejprve účastníky uvedl do transakční analýzy, unikátní metody k porozumění individuálních vztahů i skupinové dynamiky v řadě situací. Některé aspekty této metody obohatí kurz pro učitele. V neděli ráno potom prostřednictvím cvičení přiměl účastníky k zanícené diskusi o podstatě výchovy a potřebných předpokladech vychovatelů. Většina skupiny zastávala názor, že zralá osobnost je nezbytným základem pro úspěšnou výchovu, čímž vyzdvihla důležitost osobního příkladu. Metodické a didaktické schopnosti jsou sice nepostradatelné pro efektivní předávání znalostí a dovedností, ovšem k pěstování postojů nedostačují.

Hlavním cílem dílny ovšem byla práce na jednotlivých modulech plánovaného kurzu pro učitele. Šest krajských koordinátorů předvedlo návrh programů na různých úrovních (jak v kurzu pro učitele, tak přímo ve školách) v modulech Participace občana a Demokracie a sociální soudržnost. Připravili tak půdu pro další diskusi celé skupiny nejen o podobě jednotlivých programů, ale i o rozsahu a propojení celého kurzu a jeho jednotlivých modulů.

Výsledky dílny jsou ke stažení zde.

OPVK_web.JPG