Akce

Kurz Výchovy k občanství pro učitele odstartoval

9.3.2011

První učitelé občanské výchovy a příbuzných humanitních oborů ochutnali koncepci výchovy k občanství připravenou Centrem občanského vzdělávání.

První ze série seminářů se uskutečnil v posledním únorovém víkendu na hotelu Olšanka v Praze. Přes dvacet učitelů z pěti krajů převážně na západě ČR se seznámilo s komplexním pojetím občanství, které konfrontovali s pojetím občanství ve všech rámcových vzdělávacích programech. Prakticky si vyzkoušeli několik modelových lekcí postavených podle materiálů Rady Evropy a jiných a seznámili se s řadou nových materiálů použitelných pro výuku občanských témat.

"Při výuce musíme stále vážit mezi dovednostmi a znalostmi. Jistěže by bylo lepší zařadit více praktických cvičení, např. simulace rozhodovacích mechanismů v parlamentu nebo ve strukturách Evropské unie, aby si studenti prakticy prožili, o čem se učí. Ale pro přijetí na vysoké školy jsou stále potřeba především znalosti, tak na "hraní" není čas," zaznělo na kurzu od jednoho z učitelů.

Účastníci setkání ocenili především možnost setkat se s kolegy z jiných stupňů vzdělávání a nahlédnutí do RVP, se kterými běžně nepracují. Učitelé ze ZŠ se tak dozvěděli, na co mají žáky pro potřeby středních škola a gymnázií připravovat. Středoškolští učitelé naopak zjistili, s jakými tématy se žáci na ZŠ setkali a co od nich mohou proto očekávat.

Další setkání skupiny učitelů z pěti krajů (Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, Jihočeského a Středočeského) proběhnou v posledním březnovém a posledním dubnovém víkendu. V jiných termínech se setkají další dvě skupiny učitelů z ostatních krajů ČR. Kurz Výchovu k občanství realizuje COV v rámci projektu Výchova k občanství podpořeného ESF a MŠMT.

OPVK_web.JPG