Novinky

Nové publikace

8.8.2012

COV vydal řadu publikací k podpoře občanského vzdělávání na školách. Patří mezi ně tři přeložené publikace Rady Evropy (Slovníček pojmů k občanskému vzdělávání, Charta občanského vzdělávání, a metodická příručka Vzděláváním k demokracii). Kromě toho COV vydal dvě krátké publikace vlastní produkce: Doplňující koncepci k současnému kurikulu výchovy k občanství, a analytickou sondu Občanské vzdělávání v kontextu českého školství. Publikace jsou k dispozici na konferencích COV 26.4. v Praze, 3.5. v Ostrově a 9.5. v Brně.

 

Originální produkce COV: 

Publikaci Výchova k občanství: Doplňující koncepce k současnému kurikulu si můžete stáhnout zde.

Analytickou sondu Občanské vzdělávání v kontextu českého školství si můžete stáhnout zde.

Metodickou příručku Politika do školy patří si můžete stáhnout zde.

 

Přeložené materiály Rady Evropy:

Chartu Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům si můžete stáhnout zde.

Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství si můžete stáhnout zde.

Metodické podklady pro učitele k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům Vzděláváním k demokracii si můžete stáhnout zde.

Příručka Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí přehledně shrnuje oblasti seberozvoje učitele v oblasti vzdělávání k demokracii a lidským právům a můžete si ji stáhnout zde.

Podrobnější informace a objednávkový formulář naleznete na stránkách COV v sekci Publikace