Novinky

Demokratické kompetence v digitálním světě

15.12.2016

Finišujeme mezinárodní projekt pod hlavičkou Rady Evropy, kde jsme hledali způsoby jak mluvit o demokratických hodnotách v kontextu probíhající informačně technologické revoluce

Pomáháme vzdělavatelům naskočit do rozjetého vlaku digitální revoluce. Nabízíme nápady a aktivity jak pro příznivce světa off-line tak i pro zkušenější digitální průvodce. Vycházíme z toho, že vztah, respekt a zájem jsou však stále nezbytným východiskem pro jakoukoliv komunikaci mezi lidmi v demokratické společnosti. Tyto hodnoty platí jak pro mladé lidi tak i pro jejich průvodce vzděláváním. Mezigenerační rozdíly vidíme jako příležitost učit se od sebe navzájem.

O co jde?

V rámci projektu #COMPETENCES chceme osvětlit specifika virtuální komunikace a motivovat a vybavit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu. Pro děti a mladé lidi jsou sociální média nedílnou součástí jejich každodenního života. Přes devadesát procent náctiletých někdy použilo nějaké sociální médium a tři čtvrtiny mají založený profil aspoň na jedné sociální síti. Více než polovina mladých v Evropě navštěvuje sociální sítě každý den. Ve světle těchto statistik je jasné, že čím dál tím větší poměr mezilidských interakcí neprobíhá tváří v tvář. Morálka, respekt a etika jsou však stále nezbytným východiskem pro jakoukoliv komunikaci mezi lidmi v demokratické společnosti. Rada Evropy proto vytvořila popis vlastností, které demokratické chování umožňují nebo k němu přispívají (Competences for Demotratic Culture - CDC).

Proč je to nutné?

Sociální média zbavila jejich uživatele stresu z hovoru s cizími lidmi, snížení zábran má svoje pozitivní i negativní důsledky. Mladí se mohou snáze zapojit do dobrovolné činnosti a pomáhat druhým, vyměňovat si tipy na zajímavé kulturní akce či najít nové přátele s podobnými koníčky. Na druhou stranu nebylo nikdy snazší někoho pomluvit, očernit nebo rozšiřovat poplašné či přímo lživé články. Uživatelé chráněni relativní anonymitou sítě spoléhají, že neponesou následky svého chování.

Co s tím?

Chceme osvětlit specifika virtuální komunikace a motivovat a vybavit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu.Výstupy projektu se budou opírat o rozsáhlou rešerši stávajících zdrojů (např.dokumenty Rady Evropy, výstupy vzdělávacích projektů škol všech stupňů, neziskových organizací, vládních institucí apod.) a zároveň o zkušenosti a potřeby učitelů ZŠ a SŠ, vedoucích zájmových oddílů či dětských skupin a sociálních pracovníků NZDM. Výstupy projektu jsou volně k dispozicina našem WEBU.

Aktuálně

Proběhlo závěrečné setkání všech partnerských zemí v Bukurešti, kde jsme ještě se zástupci z Rady Evropy a Evropské komise diskutovali dosavadní průběh projektu a shodli se na zásadních bodech které představíme v závěrečné zprávě. Zatím, se ale  můžete podívat na náš WEB! S tím nejzajímavěším vás seznámíme na našem facebooku.

Popsané aktivity budou probíhat současně v dalších šesti zemích Evropy. Díky tomu budeme mít příležitost informovat vás také o nejzajímavějších praktických výstupech ze Srbska, Chorvatska, Rumunska, Běloruska, Arménie, Bulharska.

Plakat_COMP_460.png