Novinky

Nové metodické příručky a publikace

5.2.2013

COV vydává nové příručky z dílny Rady Evropy. Třetí a šestý svazek řady metodických materiálů pro výchovu k občanství a lidským právům obsahují řadu lekcí, výukových hodin a materiálů pro učitele i žáky druhého stupně základních škol i středoškoláky. Materiály jsou zdarma ke stažení v PDF či na tištěné na objednávku.

 

K3_publikace_title-page-thumbnail.jpgSvazek č. 3 Život v demokracii: Učební plány VDO/VLP pro druhý stupeň základních škol je určený nejen učitelům, ale i redaktorům a tvůrcům dalších učebních materiálů. Obsahuje devět učebních lekcí rozdělených po čtyřech vyučovacích hodinách. Plány jednotlivých hodin obsahují postupné pokyny včetně materiálů pro žáky a pracovních informací pro učitele. Učební programy pokryjí téměř celý celý školní rok jak pro vyšší ročníky základních škol, tak pro mladší ročníky středních škol. 

 

 

K4_publikace_title-page-thumbnail.jpgSvazek č. 6 Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům je sbírkou aktivit nejen pro školy, ale i pro instituce neformálního vzdělávání. Výukové modely nabízejí příklady k pochopení obecných principů demokracie a lidských práv a kladou důraz na aktivní zapojení žáků. Celá řada aktivit je přizpůsobitelná různým věkovým skupinám v závislosti na jejich schopnosti reflexe. Autory této knihy jsou lidé ze všech částí Evropy. Čerpali z různých zdrojů a tradic výuky a vzdělávání a zvolili aktivity, které znají z praktických zkušeností a testování ve třídách.

 

 

 

 

 


Další publikace z dílny COV

Další publikace a podrobnější informace o nich včetně objednávkového formuláře naleznete na stránkách Centra občanského vzdělávání v sekci Publikace.