Novinky

Nová knížka o participaci - GeoParticipace

14.1.2015

V Olomouci právě vyšla nová knížka: "GeoParticipace – jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?". Pod vedením Jiřího Pánka představují autoři rozdílné přístupy práce s informacemi při zapojování veřejnosti do rozhodovacího procesu. Na publikaci se podílel i Milan Hrubeš z COV.

Autoři publikace s názvem GeoParticipace – jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?, si vzali za cíl představit několik rozdílných přístupů v práci s prostorovými informacemi a nástroji, které zapojují širokou veřejnost do rozhodovacího procesu. Autoři jsou svým profesním zaměřením stejně různorodí jako jimi popsané metody a přístupy. Jejich cílem je, aby i čtenářská obec této publikace byla různorodá. Dali si za cíl, že publikace bude sloužit jak občanům, tak úředníkům samospráv, ale i aktivistům neziskových organizací či akademickým pracovníkům. Na rozdíl od většiny „odborných“ publikací proto v GeoParticipaci naleznete text psaný v první osobě jednotného čísla, tedy z pohledu autorů. Jedná se o autentické popisy vlastních zkušeností, které, podle názoru autorů, nemá smysl převádět do odtažité formy akademických textů.

Popis kapitol:

V první kapitole je srozumitelným jazykem popsáno, co všechno může participace znamenat. Milan Hrubeš působí v Centru občanského vzdělávání a otázkou participace se zabývá dlouhodobě. Účelem textu je pomoci čtenářům přiblížit fakt, že sloveso účastnit se (participovat) se nečasuje takto:

„Já se účastním,
Ty se účastníš,
My se účastníme,
Oni rozhodnou.“

Druhá kapitola sice nepřináší autentické zkušenosti autorů, ale vodňanský projekt autory svým inovativním způsobem zaujal natolik, že se rozhodli jej představit alespoň zprostředkovaně. Děti jsou často opomíjená cílová skupina, která je však stejně důležitá jako ostatní cílové skupiny. Albert Einstein řekl: „Nemůžete vyřešit problém stejnou myslí, která ho vytvořila.“, což opět podporuje myšlenku zapojení veřejnosti do rozhodování o lokalitách, ve kterých žije, a děti jsou součástí této skupiny.

Třetí kapitola pokračuje v trendu zvyšování technologické náročnosti zvolených metod a představuje způsob sběru vlastních leteckých fotografií za srovnatelně nižší ceny, než nabízí komerční firmy. V tomto případě využili balónové mapování ekologičtí aktivisté v případě monitorování nelegálního „selektivního“ kácení v NP Šumava. Jaroslav Valůch popisuje své zkušenosti člena týmu, který se mapování účastnil.

V následující kapitole prezentuje Miroslav Kubásek ZmapujTo, ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu a jiným neřestem v obcích České republiky. Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtějí něco udělat. Jako uživatel chytrého telefonu dokážete problém nahlásit jednoduše a rychle díky mobilní aplikaci, případně můžete informaci nahlásit pomocí interaktivního webového formuláře.

Pokud se Vám ani jedna z představených metod nehodí pro Váš projekt, v předposlední kapitole představuje Jiří Pánek nástroj ARAMANI, jehož cílem je pomoci uživateli rozhodnout se ve volbě optimální participativní metody sběru a vizualizace prostorových dat. Ve výběru vhodné metody samozřejmě hrají důležitou roli mnohé faktory, např. facilitátor či možnosti komunity, ale pokud nevíte, kde začít, ale chcete, a zároveň nemáte prostředky najmout si profesionála, tak Vám ARAMANI může pomoci určit směr, kterým se vydat. Je důležité zdůraznit, že tato publikace, ani nástroj ARAMANI nejsou vyčerpávající soupis metod, situací, ani komunit. Je to pouze návrh toho, co vše lze v určitém prostoru vytvářet a s jakými nástroji.

V poslední kapitole se Vendula Záhumenská dívá optikou právníka na současný stav a možnosti zapojení občanů do územního plánování. Vendula působí jako právnička Centra pro podporu občanů (ARNIKA) azabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech.

Praktické informace:

Publikace vznikla za finanční podpory Vzdělávací nadace Jana Husa v rámci programu Stipendium Husovy nadace. Publikace je ke stažení zdarma (http://www.development.upol.cz/geoparticipace/) a je volně šiřitelná. Případné uživatele prosíme o citování publikace dle tohoto vzoru:

PÁNEK, Jiří et al. GeoParticipace: Jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 76 s. ISBN 978-80-244-4359-1.

V případě zájmu o fyzickou kopii publikace, kontaktujte prosím autora (JirkaPanek@gmail.com) – publikaci je možné zaslat za poštovné, případně je možné si ji osobně vyzvednout (po domluvě) v Olomouci.