Novinky

Projekt Výchova k občanství vstupuje do další fáze

31.8.2011

Se začátkem nového školního roku začíná i další etapa projektu Výchova k občanství realizovaného na bezmála čtyřiceti školách v celé ČR. Učitelé v rámci ní zužitkují dovednosti z jarních kurzů. Mohou se při tom těšit i na další odbornou a metodickou podporu ze strany COV.

Přes sedmdesát učitelů ze základních, středně odborných škol i gymnázií, kteří se od jara letošní roku účastní projektu, nyní vyzkouší v praxi vše, co se během jarních kurzů naučili. Každý učitel si do začátku výuky s podporou týmu COV zpracoval svůj plán změn, který mu pomůže k dosažení konkrétních cílů, jež si v rámci projektu vytyčil. A které by měli jeho výuku zlepšit.

Konkrétní inspiraci pak mohou vyučující čerpat i z projektového portálu http://vychovakobcanstvi.cz, kde postupně přibývají lekce jak od samotných učitelů, tak od externích expertů. Lekce v současnosti procházejí recenzemi, testováním a komentováním. Záměr je vytvořit ucelený soubor ucelených a inspirativních lekcí přímo použitelných v praxi, které pak budou k dispozici i široké veřejnosti. Zájemci ale mohou o přístup zažádat už nyní.

Tým COV v průběhu celého školního roku poskytuje zúčastněným učitelům individuální podporu v podobě konzultací či speciálních kurzů přímo na školách. Dále pak metodickou podporu v podobě společných seminářů na nejvíce potřebná témata, která se v občanském vzdělávání vyskytují.

Přejeme učitelům v jejich úsilí v nelehkých podmínkách českého školství a denní rutiny hodně energie!