Přednášky, videa

Sir Ken Robinson: Školy zabíjí kreativitu

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/150eb835379d94266978e2e9b5da8c04a33ec470_uploaded_robinson.jpg

Jedna z nejslavnějších přednášek v historii TED, kterou shlédlo více jak třináct milionu diváků. Sir Ken Robinson zábavným a strhujícím způsobem kritizuje současný vzdělávací systém, který ničí rozvoj tvůrčích schopností dětí.

Dave Meslin: Lék na lhostejost

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/9220de90d7a4d68137b78f6104f1eb3fa8d0bdcc_uploaded_dave-meslin.jpg

Dave Meslin nachází a analytuje 7 překážek, které nám brání v zapojení se do našich společenství, a to i tehdy, když nám na něčem záleží. V krátké přednášce definuje jaké jsou bariéry aktivního zapojení většiny lidí do života ve své komunitě a zamýšlí se nad jednoduchými kroky, jak tyto bariéry odstranit, nebo alespoň zmírnit.

Kurz kritického myšlení a argumentace

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/b3dbe439ea7c519f3cfd7c4231135d21f176bf1d_uploaded_critical-thinking.png

Šest krátkých epizod o struktuře argumentu, logických klamech, a nástrahách, které nám v porozumění světa klade do cesty náš vlastní mozek.

Spravedlnost s Michalem Sandelem

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/fe90594ab400b4ca584e16253045800bc1b94d55_uploaded_sandel.png

Jeden z nejvýznamnějších politických filosofů současnosti Michael Sandel je profesorem Harvard University a jeho životním tématem je spravedlnost. Právě jeho kurz s názvem „Justice“ se stal nejnavštěvovanějším v celé historii Harvardu. V roce 2005 byl tento kurz natočen a je k dispozici na webu. OS Sympozia nyní nabízí tento seriál s českými titulky na svém webu.

Simon Sinek: How great leaders inspire action

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/a9ecbe78e64a8de7b38bea377f6a28e55b7f61eb_uploaded_fullscreen-capture-29-12-2011-152815-bmp.jpg

Lidé nekupují věci, jež nabízíte, ale hodnoty, ve které věříte. Proč Apple není jen běžnou počítačovou firmou, ale kultovní značkou, a jak přesvědčit lidi ke kroku do neznáma a koupi nového neznámého produktu, vysvětluje Simon Sinek na konferenci TEDx Puget Sound 2009.