Konference

Světové fórum o demokracii

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/251fb5c9a11576be29113b52200cc91d88459e56_uploaded_logo_forum_en.png

V těchto dnech probíhá v sídle Rady Evropy ve Štrasburku první Světové fórum o demokracii. Kterého se účastní více jak tisíc delegátů z celého světa. Mezi pozvanými hosty jsou jak současní politici, představitelé významných občanských hnutí a organizací, zástupci think-tanků, výzkumných pracovišť, univerzit a samozřejmě i studentů.

KONFERENCE 2012: České děti a angažovanost. Prospěch: dostatečný.

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/ac6249ea2b7beff4f997d1070a475bb1ab9750bc_uploaded_konference2.png

Jaké dnes potřebujeme občanské vzdělávání v ČR? Jak naučit žáky, že mají nejen práva, ale i povinnosti? To jsou témata tří konferencí, které pořádá COV ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení v dubnu a květnu v Praze, Brně, a Ostrově u Karlových Varů. Účast v panelových diskusích přislíbili Jan Sokol, Ondřej Liška, Anna Putnová, a Marcel Chládek. Na devíti workshopech představíme nové metodické materiály a postupy pro rozvoj aktivního občanství v každodenní výuce.