Média

Tisková zpráva

15.11.2010

Nové centrum začne s občanským vzděláváním dospělých

Výročí 17. listopadu je mimo jiné oslavou aktivního vstoupení občanů do veřejného dění. Experti na občanské vzdělávání se v té souvislosti nicméně shodli, že více než dvacet let po obnovení demokracie je naše společnost stále ve stavu podobném tomu na počátku první republiky. Tomáš Garrigue Masaryk ho tehdy lakonicky popsal větou: „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“

Účastníci kulatého stolu složeného ze zástupců neziskového sektoru, odborných organizací přímo řízených ministerstvem školství a akademické oblasti, který uspořádalo Centrum občanského vzdělávání v Praze ve čtvrtek 11. listopadu, se totiž shodli, že občanské vzdělávání dospělých trpí v České republice naprosto zásadními nedostatky nebo spíše prakticky neexistuje.

Přestože je zde celá řada programů k rozvoji osobnosti či výuce konkrétních práv a povinností, žádný z nich neobsahuje specifický rozměr občanství jakožto cílevědomého a uváženého zapojování občanů do života vlastní komunity i celé společnosti. Odhadem 80 % současných voličů přitom nemá jinou průpravu pro život v demokracii než školní občanskou nauku z dob totality. Občanské vzdělávání dospělých proto podle expertů představuje jednu z významných priorit dnešní české společnosti.

Důležitým krokem k nápravě se může stát analýza stavu občanského vzdělávání dospělých, kterou centrum zpracovává na základě zakázky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hotova by měla být do konce letošního roku. Výsledky studie budou odrazovým můstkem pro rozhodování o dalším postupu v této oblasti.

Centrum občanského vzdělávání je novým samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity, jehož posláním je podporovat občany v rozvoji dovedností, které jim umožní lépe se orientovat ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovat do veřejného života.

Centrum již realizuje projekt Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Masarykova univerzita na něj získala necelých 20 milionů korun. Ambicí centra je působit v každém českém kraji jako koordinátor aktivit v oblasti občanského vzdělávání. Do přípravy metodiky občanského vzdělávání se v rámci pilotní části projektu zapojí 39 škol. Novou metodiku zapojení učitelé uplatní ve svých školách. Své zkušenosti pak poskytnou širší pedagogické veřejnosti. Výsledkem bude ucelený soubor materiálů pro výchovu k občanství v podobě sborníku a rozsáhlý webový portál, odkud budou učitelé moci stahovat již ověřené a vyzkoušené učební jednotky.

Tisková zpráva na stránkách MU

Stáhnout v PDF