Novinky

Rozvoj demokratické kultury ve školách

18.4.2019

Chcete ve vaší škole podporovat rozvoj demokratické kultury a klimatu? Případně chcete svou činností podpořit takovýto rozvoj jako externista (např. NNO či lektor)? Pak by vás mohly zajímat informace o aktuálním programu COV a právě otevřených výzvách Magistrátu.

Centrum občanského vzdělávání FHS UK spustilo v minulém roce dlouhodobý program „Rozvoj demokratické kultury a klimatu ve školách“ (RDK), jehož smyslem je přispívat k tomu, aby děti ve školách zažívaly situace, které rozvíjí jejich kompetence potřebné pro život v demokratické společnosti. Je pro nás zásadní, aby každý ve škole mohl spoluvytvářet demokratické klima a mít z něj užitek. Program vychází z našich dlouholetých zkušeností a přímo navazuje na pokusné ověřování občanského vzdělávání na školách, které jsme spolu s CEDU a NUV realizovali.

 

V první fázi programu jsou v rámci akreditovaného kurzu připravováni tzv. průvodci demokratickou kulturou a klimatu ve školách (DK). Jde o pestrou směs vzdělavatelů různého zaměření, věku, zkušenosti a profesí. Prvním praktickým úkolem, který ve vztahu ke školám mají, je najít a navázat kontakt se školou, na které by od podzimu 2019 mohli dlouhodobě působit a ve spolupráci s vedením školy a zástupcem pedagogické sboru společně reagovat na konkrétní potřeby školy v oblasti rozvoje DK.

 

Průvodci, kteří procházejí naším kurzem a v tuto chvíli oslovují školy ke spolupráci, jsou součástí vzájemně se podporující sítě, o kterou COV pečuje, zajišťuje ji expertní podporu, konzultace, rozvoj na skupinové i individuální úrovni – od koučování přes specializovaná školení. Školy, které se do programu RDK skrz průvodce v roli kontaktních osob zapojí, se mohou stát součástí této sítě. Ta v budoucnu umožní další výměnu zkušeností, sdílení a rozvoj.

 

V čem je program jedinečný? V čem je skryta aktuálně mimořádná příležitost? V tom, že škola nemusí práci průvodce DK platit ze svého, ale může využít speciálně připravenou výzvu v rámci OP PPR, kterou vyhlásil Magistrát. Více se dozvíte zde.

 

Pro bližší informace se obracejte na info@obcanskevzdelavani.cz

 

 logolink-OP-PPR_450.jpg