Novinky

Rozvoj demokratické kultury ve školách

18.4.2019

Chcete ve vaší škole podporovat rozvoj demokratické kultury a klimatu? Případně chcete svou činností podpořit takovýto rozvoj jako externista (např. NNO či lektor)? Pak by vás mohly zajímat informace o aktuálním programu COV a právě otevřených výzvách Magistrátu.


Centrum občanského vzdělávání FHS UK spustilo v minulém roce dlouhodobý program Rozvoj demokratické kultury a klimatu ve školách (RDK), jehož smyslem je přispívat k tomu, aby děti ve školách zažívaly situace, které rozvíjí jejich kompetence potřebné pro život v demokratické společnosti. Je pro nás zásadní, aby každý ve škole mohl spoluvytvářet demokratické klima a mít z něj užitek.

 

AKTUÁLNĚ: Hledáme další průvodce demokratickou kulturou - od roku 2020. Podrobněji viz inzerát.

 

Jak program vypadá?

Program vychází z našich mnohaletých zkušeností a přímo navazuje na pokusné ověřování občanského vzdělávání na školách, které jsme spolu s CEDU a NUV realizovali.

V první fázi programu jsou v rámci akreditovaného kurzu připravováni tzv. průvodci demokratickou kulturou a klimatu ve školách (DK). Jde o pestrou směs vzdělavatelů různého zaměření, věku, zkušeností a profesí. Prvním praktickým úkolem, jejž ve vztahu ke školám mají, je najít a navázat kontakt se školou. Na té by od podzimu 2019 mohli dlouhodobě (až 3 roky) působit a ve spolupráci s vedením školy a zástupcem/ci pedagogického sboru společně reagovat na konkrétní potřeby školy v oblasti rozvoje DK.

Průvodci, kteří procházejí naším kurzem a v tuto chvíli oslovují školy ke spolupráci, jsou součástí vzájemně se podporující sítě, o kterou COV pečuje, zajišťuje jí expertní podporu, konzultace, rozvoj na skupinové i individuální úrovni – od koučování přes specializovaná školení. Školy, které se do programu RDK skrz průvodce v roli kontaktních osob zapojí, se mohou stát součástí této sítě. Ta v budoucnu umožní další výměnu zkušeností, sdílení a rozvoj.

 

V čem je program jedinečný?

V tom, že škola nemusí práci průvodce DK ani případné další aktivity platit ze svého. Pro tyto účely může využít speciálně připravené výzvy Magistrátu, na jejichž vývoji se COV podílelo, a které jsou integrální součástí našeho programu.

Skrz aktuálně otevřenou výzvu č. 51 z OP PPR můžete financovat konkrétní aktivity i lidi - vaše, externí či oboje. Na tomto odkazu naleznete výčet toho, v čem je tato výzva a příležitost nadstandardní. Jen pozor, deadline je už 27. června!

Pokud vás to zaujme, obraťte se na nás (kontakt níže) a dejte nám vědět, jaké máte plány a zda stojíte o pomoc, podporu či zasíťování. Uvítáme vaši zpětnou vazbu - pomůže nám při přípravě budoucích vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj DK ve školách. Děkujeme a držíme palce!

 

Pro bližší informace se obracejte na:

Kamila Prousková
prouskova@obcanskevzdelavani.cz
775 264 527

nebo navštivte praktický web jednoho z našich průvodců, který přehledně shrnuje vše kolem výzev výše.

 

Kurz první generace tzv. průvodců demokratickou kulturou byl realizován v rámci projektu "Průvodce demokratickou kulturou pro školy" reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000664 podpořeného z výzvy 41 OP PPR. Pro účely realizace kurzu byl pro jeho účastníky připraven rámcový sylabus a pracovní překlad 3. svazku Referenčního rámce kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy.

  

 logolink-OP-PPR_450.jpg