Občanem v EU: budoucnost a výzvy

Obrazek_inzerce_WEB_ CISTY.png

http://euhrou.cz/eu-pro-ucitele/vyukove-moduly-o-eu-pro-pedagogy-ss/

Občanem v EU: budoucnost a výzvy je projekt, který se snaží přispět k tomu, aby se čeští středoškolští studenti nejenom dozvěděli o Evropské unii datum jejího založení, ale především se začali o evropské dění více zajímat, kriticky zvažovali její vývoj a podíleli se na její budoucí podobě jako aktivní občané.

Vytvořili jsme osm interaktivních vzdělávacích modulů věnovaných aspektům Evropské unie a výchovy k občanství, jejichž obsah byl vybrán přímo na základě rozhovorů se studenty středních odborných škol a gymnázií. Témata a související meteriály se dotýkají obav a výzev, které se týkají především budoucí podoby Evropské unie a budoucnosti mladých Čechů v ní. 

 • Vznik a historický vývoj EU

  V jakém historicko-politickém kontextu EU vznikla? Jaký je rozdíl mezi Evropou tehdy a dnes? Jsou hodnoty EU stále aktuální?

 • Institucionální rámec fungování Evropské unie

  Na jakých principech funguje EU? Je to instituce spravovaná demokraticky nebo se jedná o byrokratický kolos? Jak silný hlas v ní mají občané?

 • Ekonomické aspekty EU

  Jak dopadá ekonomická krize na EU a členské státy? Může EU za to, že se zavírají továrny? Je rozdíl mezi globalizací a hospodářskou politikou EU? Proč někteří tvrdě hájí existenci Eura a jiní jej silně odmítají?

 • Sociální aspekty EU

  Má EU sociální politiku? Je spravedlnost pro politiku EU jen prázdné slovo? Je sociální politika důležitá? Jaké sociální jistoty v EU mám já?

 • Rozšiřování EU

  Má se EU rozšiřovat o další země, které mají jinou sociokulturní historii? A proč by se EU vůbec měla dál rozšiřovat? Rozhodují o přistoupení nové země pouze splněné podmínky?

 • Česká republika v EU

  Jsme aktivní tvůrci politiky EU nebo jen pasivní příjemci nařízení "z Bruselu"? Co znamená, když je někdo označován za "eurohujera" a "euroskeptika"? Jaké výhody či nevýhody plynou z našeho členství?

 • Občanem v EU

  Je "evropské občanství" realita nebo fikce? Jaké konkrétní výhody pro mne má, že jsme členy EU? Mohu jako občan vůbec něco ovlivnit, či prosadit navzdory mocenským strukturám? A jak? A proč?

 • Budoucnost EU

  Mám očekávat rozpad EU nebo její větší federalizaci? Co přináší Strategie 2020 za vize a konkrétní opatření, které se mě dotknou? Jakou EU bych chtěl já?

Každá lekce metodicky vede studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi o aktuálních a kontroverzních tématech. Cílem lekcí není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale pomoci studentům o problémech přemýšlet z různých úhlů pohledu. Všech 8 lekcí je zpracováno v prezentačním systému PREZI, který umožňuje učitelům nové možnosti interaktivní práce se studenty.

 

Podrobné informace o projektu

Kontakt:
Mgr. Milan Hrubeš, DiS.
hrubes@obcanskevzdelavani.cz
+420 777 571 278

 

Kurz Občanem v EU: budoucnost a výzvy je projektem Zastoupení Evropské komise v ČR a Úřadu vlády ČR, který realizuje Centrum občanského vzdělávání.

   kolaz_420.jpg