Kontakt

Centrum občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání
Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze

Fakturační adresa:
U Kříže 8
158 00 Praha 5
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Korespondenční adresa:
Návštěvy a doručování dle individuální dohody.

www.obcanskevzdelavani.cz
info@obcanskevzdelavani.cz

 

Náš tým

Mgr. Ondřej Horák (ředitel)
+420 731 572 225
horak@obcanskevzdelavani.cz

Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D.
+420 777 571 278
hrubes@obcanskevzdelavani.cz

Ing. Tereza Dundáčková
+420 724 968 213
dundackova@obcanskevzdelavani.cz

Mgr. Terezie Vávrová
+420 607 619 114
vavrova@obcanskevzdelavani.cz

 

Naši nejbližší spolupracovníci

Mgr. Petr Čáp 
cap@obcanskevzdelavani.cz

Mgr. Ondřej Matějka
matejka@obcanskevzdelavani.cz

Mgr. Filip Hotový, Ph.D.
filip-ino@volny.cz

Mgr. Tomáš Protivínský
protivinsky@obcanskevzdelavani.cz

Ing. Karolína Puttová
puttova@obcanskevzdelavani.cz

Jan Janouch
janouch@obcanskevzdelavani.cz

Mgr. Eliška Urbanová
eliska.urbanova.cz@gmail.com

 

COV_PF-2015_CZ.jpg