„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“
Tomáš Garrigue Masaryk

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže při tvorbě vzdělávací nabídky veřejných knihoven. Odpovědi jsou zcela anonymní a nezaberou Vám více jak pět minut. Děkujeme Vám za spolupráci a Váš čas.

Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Děkujeme za Vaši ochotu, sběr dat od návštěvníků knihoven byl již ukončen.


Více informací o spolupráci Centra občanského vzdělávání a veřejných knihoven můžete nalézt na www.obcanskevzdelavani.cz/knihovny. Po vyhodnocení nasbíraných dat bude možné na této stránce nalézt výsledky výzkumu.